Kl-Autorisation

KL- Autorisation ApS blev grundlagt i 2003 og beskæftiger dag 10 mand, med konsulenttjeneste og faglige totalløsninger lige fra projektering og planlægning, levering af materialer,  installation, varetagelsen af den fortsatte drift og vedligeholdelse, til den endeligeafmontering og oprydning på byggepladsen.

Vort arbejdsområde ligger hovedsageligt i og omkring Storkøbenhavn. Vi leverer både til virksomheder, foreninger og private, festivaler, markeder, havnefester og andre store publikumsarrangementer hvor kapacitet og sikkerhed er en betingelse for arrangementets succes…

KL-Autorisation er nytænkende og altid klar til at udvikle nye løsninger, der giver hurtigere, sikrere, mere rationelt, fleksibelt og økonomisk byggeri.  Vi sætte en ære i at overholde aftaler og deadlines, lige som der lægges vægt på et godt samarbejde med de andre håndværkere, idet et godt samarbejde på byggepladsen erfaringsmæssigt giver et hurtigere, bedre og mere økonomisk byggeri.

En nøgle til effektivt og økonomisk byggeri ligger i projektering, indretning og dimensionering af byggestrømmen. Velfungerende byggestrøm er noget der mærkes på bundlinien. Alle vore materialer er naturligvis af godkendt fabrikat og opfylder gældende lovkrav.

KL- Autorisation ApS : Teglstrupvej 34 : DK-2100 Østerbro : Telefon: +45 72100194 : Fax: + 45 35 83 36 14