Byggepladslys:

I den del af vinterperioden, hvor dagslyset ikke er tilstrækkeligt, skal  der ved bygge- og anlægsarbejde være etableret kunstigt lys både  udendørs og indendørs. Belysnings niveau på byggepladser er fastsat i  kapitel 7 i Bekendtgørelse nr.589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder:
Ved projektering af byggepladsens indretning og drift skal det sikres, at  alle adgangs- og transportveje samt færdselsarealer kan belyses med mindst  25 lux.

Byggepladsstrøm:

Byggestrøm er et af de vigtigste elementer for, at dit projekt får et positivt resultat. KL-Autorisation ApS installationer og materiel opfylder naturligvis både denne og  alle andre gældende krav på området. Derudover lægger vi stor vægt på håndværksmæssig kunnen og kvalitet ved installeringen og samtidig mulighed for stor fleksibilitet for håndværkere og brugere af alle vore installationer. Vi sørger for en både stabil og fleksibel løsning, der kan levere den nødvendige kapacitet og sikre mod driftsforstyrrelser. Vi har et stort og bredt program i byggestrøms tavler, opbygget på robuste varmgalvaniserede / Polyestercoatede / antistatiske / stativer og bestykket med målerfelter og/eller stikkontaktmoduler efter behov. Vi leverer naturligvis også byggepladstavler efter kundespecifikationer.